Gränsbo

Vår cookie-policy

Vår cookie-policy

Gränsbo Potatis använder cookies på denna webbplats, genom ditt samtycke ger du Gränsbo Potatis rätt att lagra så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Gränsbo Potatis använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Cookies används också för att samla in information om hur webbplatsen används. För Gränsbo Potatis innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.